Využití statické elektřiny, elektrostatické nabíjení

Nepříjemné účinky statické elektřiny jsou již velmi dobře známé. Lidé pociťují nepříjemné výboje, materiály se lepí k sobě, výboje mohou způsobit poškození materiálů nebo dokonce i způsobit požár.

Elektrostatický náboj však může být i velmi užitečný! Materiály je možné dočasně spojovat k sobě, statická elektřina je neviditelná pomocná ruka ve vaší výrobě. Tato metoda se již používá v mnoha výrobních procesech.

Přehled zařízení pro elektrostatické nabíjení:

Nabíjecí generátory ChargeMaster Tiny (CM Tiny), CM Lite, CM5

Nabíjecí tyče typ HD-C, HD-R, Pinner Easy

Nabíjecí elektrody Pinner 5 Point, Pinner Linear 6 Point, Pinner Claw

Zařízení pro počítání počtu plastových sáčků typ Perfomaster

Sada zařízení pro In Mould Labeling

Specifikace: