Simco ION

ovládání statické elektřiny

VORTEC

vírové trubice, transvectory

Plasmatreat

úpravy povrchů atmosférickou plazmou

Ahlbrandt

úpravy povrchů koronou a plazmou

IMM

rotační vzduchové trysky

Ziegener + Frick

vzduchové nože napájené dmychadlem

Řešení problémů se statickou elektřinou a využití statické elektřiny pro elektrostatické nabíjení

Unikátní využití stlačeného vzduchu – vírové trubice pro chlazení a ohřívání, vyfukování, vysávání, doprava materiálu

Openair® – Plasma technologie pro aktivaci a čištění povrchů

Korona a plasma – zařízení pro zvýšení adheze materiálů při potiskování, laminování a lepení

Rotační vzduchové trysky, čistící systémy

Vzduchové nože napájené dmychadlem, čistící systémy

Novinky

Performax IQ Easy EX firmy Simco-ION

Světově 1. antistatická ionizační tyč pro eliminaci statické elektřiny v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru s certifikací ATEX

Napsali o nás

K dispozici novinové články ve formě PDF