Performax IQ Easy EX firmy Simco-ION

Performax IQ Easy EX firmy Simco-ION

Firma Simco-ION (Nizozemí) představuje světově první antistatickou ionizační tyč pro eliminaci statické elektřiny v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru s certifikací ATEX, která má vestavěný napájecí zdroj s napájením 24 V DC (bez nutnosti použití vysokonapěťových kabelů).