Cold Air Gun – bodové chlazení a Personal Air Coolers – chlazení osob

Cold Air Gun

Cold Air Gun používá filtrovaný stlačený vzduch a princip vírové trubice pro vytvoření mrazivého proudu vzduchu pro spoustu průmyslových aplikací při bodovém chlazení. Vírová trubice převádí stlačený vzduch do studeného proudu vzduchu o teplotě až -46 °C. Cold Air Gun se používají v různých průmyslových procesech, výrobě, montáži a balení jako universální zdroj bodového chlazení.

Personal Air Conditoners

Klimatizační zařízení pro dělníky pracující v extrémních teplotách používá filtrovaný stlačený vzduch a princip vírové trubice pro vytvoření komfortního prostředí v extrémních horkých nebo studených prostředích. Bez pohybujících se součástí vytváří vírová trubice jednoduchou tepelnou výměnu a rozděluje stlačený vzduch do horkého a studeného proudu. Malá vírová trubice je zavěšena na opasku a připevněna ke vzduchové vestě, která průběžně vyfukuje ochlazený nebo ohřátý vzduch přes vnitřní perforaci. Teplota se snadno seřizuje v rozmezí 33°C nad nebo pod vstupní teplotou.