Web Cleaning – kontaktní čištění fólií, papíru, kartonu, textilií, atd.

Zařízení pro neutralizaci statické elektřiny a kontaktní čištění materiálů (TEKNEK Contact Cleaner)

TEKNEK je specialista na řešení problémů s kontaminací částic s více než třicetiletou tradicí. Základním zaměřením je výzkum, vývoj, výroba a servis zařízení kontaktního čištění s cílem eliminovat povrchové znečištění výrobků. Původně vyvinutý systém čištění desek plošných spojů (PCB) se přenesl i do jiných oblastí aplikace – například polygrafie.

Systém adhezivních rolí a elastomerních válců zajišťuje odstranění pevných částic o velikosti <1 mikron. Původní výrobek firmy Teknek se postupně stal celosvětovým standardem.

Typické aplikace:

  • před tiskem (odstranění částic ze substrátu zajišťuje vysokou kvalitu tisku)
  • při laminaci (zabránění vzniku vizuálních defektů vznikajících při spojování materiálů)
  • před navíjením (odstranění částic snižujících kvalitu hotových výrobků)

Čištění pro materiály odvíjené z role Reel to Reel Machines:

Čištění pro archové materiály Sheet Machines:

Ruční čištění: