Lontech
Simco IONVortecPlasmatreatAhlbrandtFluor TechnikImm Cleaning Solutions

Zařízení pro fluoraci

fluor6
fluor7

Postup offline

 

 • Ošetření trojrozměrně tvarovaných dílů
 • Ovlivnění povrchového napětí, permeace a kluzných vlastností povrchu
 • Vysoká šetrnost k životnímu prostředí
 • Šetrnost k výrobku
 • Vyšší úspornost
 • Použití směsi fluor/dusík v poměru 10:90
 • Fluorační směs se ředí na koncentraci stanovenou pro daný výrobek
 

Kontinuální postup

 

 • Postup fluorace pro kontinuální metrážovou výrobu
 • Postup vhodný pro fluoraci fólie, textilu, pěnových materiálů a profilů
 • Maximální šířka a tloušťka materiálu je omezena daným zařízením
 • Délka materiálu je omezena jen navíjecím zařízením
 • Fluorací lze dosáhnout změny polarity povrchu a dlouhodobé stability
 • Materiál se přivádí do reakční komory systémem hermetických komor
 • Uvnitř reakční komory se nastaví koncentrace fluoru pro daný produkt a účel
 • Doba působení se stanoví z aktivní délky reakční komory a z rychlosti posunu materiálu
 • Kontrola koncentrace fluoru se provádí prostřednictvím optického měření v UV oblasti
 

Řízení jakosti

 

 • Definované parametrické sady
 • Definovaný průběh procesu - Průběh procesu fluorace je plně automatizován
 • Dokumentace - Průběh procesu je plně zdokumentován
 • Měření povrchového napětí - Měření povrchového napětí pomocí měření úhlu smáčení nebo zkušebním inkoustem dle normy DIN 53364.
Aktuality
Zobrazit více aktualit
home  LONTECH - surface treatment, s.r.o.
533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC  
gps  Jak se k nám dostanete
GPS: N 50,12694° E 15,90871° 
 mobile 603 471 086
Volejte specialistům od 8 do 17 hodin 
Kontaktní formulář