Vzduchové nože, vzduchové clony Vortec

Vzduchové clony Curtain Transvector

Curtain Transvector vytváří vzduchovou clonu pro ofukování širokých ploch materiálů, pro sušení a chlazení materiálů pomocí vysoké rychlosti vzduchu a také pro oddělení dvou prostředí a zamezení proniknutí prachu, vody, sprejů, kouře, dýmu a chladu nebo horka. 
 
Protože tyto výrobky vytváří velký proud vzduchu (laminární proudění o vysoké rychlosti) použitím pouze malého množství stlačeného vzduchu, jejich činnost je velmi ekonomická (zesílení proudu vzduchu 25 x).