Rozprašování kapalin

Rozprašování kapalin Sprayvector

Vytváření velmi malých (mikronových) kapiček kapalin pro chlazení, vlhčení, rozprašování.