Lontech
Simco IONVortecPlasmatreatAhlbrandtFluor TechnikImm Cleaning Solutions

Řešení problémů

fluor4
fluor5
Lakování

U lakování jsou tři veličiny, které podstatně ovlivňují výslednou kvalitu laku na hotových konstrukčních dílech:

 

  • Smáčivost
  • Tvorba filmu
  • Přilnavost

 

Fluorace pozitivně ovlivňuje všechny tyto tři vlastnosti.

 

K úsporám nákladů může docházet na základě:

 

  • Úspor na základovém laku
  • Používání vodou ředitelných laků
  • Používání cenově výhodnějších technik lakování
  • Úspor na vrstvách nátěru

 

Při fluoraci dochází k absolutně rovnoměrné úpravě povrchu i u složitých geometrických tvarů.

I u drážek, prohlubní a úchytů dochází k homogenní úpravě.

Výsledkem je rovnoměrně vysoká kvalita laku i v obtížně dosažitelných místech.

 

Semišování

Semišování je proces lepení, který vyžaduje velmi vysoké adhezní síly a vynikající přilnutí lepidla na substrát.

Problematiku s přilnavostí lze řešit fluorací.

 

Minimalizace kluzného tření

Řešení konfekční lepivosti dílů ze syntetické pryže, silikonů a kaučuků.

Snížení třecí síly pryžových dílů při montáži.

Pomocí fluorace lze dosáhnout zřetelného snížení kluzného tření.

Zvýšením drsnosti povrchu syntetické pryže se tento efekt ještě posílí.

Povrchová úprava fluorací nemá negativní vliv na materiálové vlastnosti kaučuku a je dlouhodobě stabilní.

Fluorací lze nahradit kluzné prostředky a zušlechťující přísady migrující na povrch.

 

Zabránění permeace

Řešení zabránění permeace rozpouštědel skrz stěny plastových nádob.

Typicky se fluorace využívá v automobilovém průmyslu u palivových nádrží pro minimalizaci permeace benzinu.

Pomocí fluorace lze omezit migraci změkčovadel a dalších aditiv, čímž se zpomalí migrace aditiv na povrch výrobku.

Aktuality
Zobrazit více aktualit
home  LONTECH - surface treatment, s.r.o.
533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC  
gps  Jak se k nám dostanete
GPS: N 50,12694° E 15,90871° 
 mobile 603 471 086
Volejte specialistům od 8 do 17 hodin 
Kontaktní formulář