DEMOTOUR
 
Flyer_IQ_Demotour_Customer_CZ 1
UNIKÁTNÍ KONCEPT: DEMOTOUR, KTERÝ VÁM PŘIVÁŽÍ KOMPLETNÍ INTELIGENTNÍ KONTROLU STATICKÉ ELEKTŘINY
 

Jak dosáhnout plné inteligentní kontroly statické elektřiny ve vašem výrobním procesu? Nyní je to možné vidět… díky našemu pojízdnému předváděcímu stánku vybaveného platformou IQ Easy.

Tato simulace obsahuje technologii převíjení, extruze a povrchových úprav, ve kterých jsou nainstalovány naše výrobky. Integrované řízení přes PLC je též zahrnuto v simulaci platformy IQ Easy.

Simulace výrobních procesů v našem pojízdném stánku nebudou ukazovat pouze jak vyřešit problémy se statickou elektřinou ve výrobním procesu, ale budou zároveň předvádět, jak může kontrola statické elektřiny zvýšit kvalitu a účinnost, zrychlit výrobu a snížit množství odpadu.

Více informací?
Navštivte: www.iq-easy.com/demotour

Přihlaste se již nyní!

V České Republice a na Slovensku 10. - 17. 6. 2019

Býšť 34
533 22 (okres Pardubice)
Czech Republic
 Tel./Fax: +420 466 989 560
Mobil: +420 603 471 086
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.