O firmě
 
Hlavní náplní firmy LONTECH - surface treatment, s.r.o. je:
 
Řešení problémů se statickou elektřinou ve všech oblastech průmyslu a dále předúpravy povrchů koronou, plazmou a fluorací.
tnimage029.gif

Stručná historie firmy LONTECH - surface treatment, s.r.o., resp. Ing. Jiří Lonský - LONTECH:

  • 1995

Ještě jako fyzická osoba Ing. Jiří Lonský - LONTECH: Výhradní obchodní zastoupení (pro Českou a Slovenskou Republiku) největší firmy v oboru statické elektřiny Simco ION (neutralizace statické elektřiny i využití statické elektřiny pro elektrostatické nabíjení, antistatika, elektrostatika, ionizátory). Ve stejném roce jsme začali zastupovat  (pro Českou a Slovenskou Republiku) i  firmu VORTEC , vyrábějící unikátní výrobky, které pomocí stlačeného vzduchu vytváří chladný nebo ohřátý proud vzduchu.

 

Korona pro tiskárny etiket a Narrow Web flexotiskové stroje
  • 2001

V roce 2001 jsme převzali výhradní obchodní zastoupení (pro Českou a Slovenskou Republiku) firmy AHLBRANDT, která vyrábí zařízení (korona, plazma) pro zvýšení adheze a smáčivosti povrchu plastů, papíru, kartonů i metalizovaných materiálů před potiskováním, laminováním, lepením a dalšími povrchovými úpravami.
Zařízení pro fluoraci
  • 2004

V roce 2004 přibylo výhradní obchodní zastoupení (pro Českou a Slovenskou Republiku) firmy FLUOR TECHNIK, která vyvinula technologii fluorace plastů pro zvýšení adheze materiálů při lakování, potiskování, laminování a lepení, pro úpravu koeficientu tření, pro úpravu bariérových vlastností a pro minimalizaci difúze a permeace.
 
Atmosferická plasma při výrobě elektroniky
  • 2009

V roce 2009 jsme začali spolupracovat (výhradní obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou Republiku) s firmou PLASMATREAT vyrábějící zařízení pro generování atmosférické plazmy pomocí stlačeného vzduchu a elektrické energie Openair®- Plasma. Od roku 1998 byla tato technologie uplatněna v řadě aplikací v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, textilním průmyslu, lékařském průmyslu, kosmickém průmyslu, výrobě lodí, elektroniky, obalů, atd.
 
  • 2013

V roce 2013 byla založena firma LONTECH - surface treatment, s.r.o. a obchodní zastoupení přechází postupně na tuto firmu.
 
IMM ARN50
  • 2015

V roce 2015 jsme začali prodávat (výhradní obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou Republiku) výrobky firmy IMM, která vyrábí rotační vzduchové čistící trysky i s dalším příslušenstvím. Tyto výrobky se vhodně doplňují s ionizátory firmy Simco ION.
 
 
Zároveň také pokračujeme v dodávkách materiálů a přístrojů pro ochranu před elektrostatickým výbojem ESD.
 
 
Mezi naše spokojené zákazníky patří firmy z automobilového průmyslu, polygrafie, plastů, výroby obalů, papíru i elektroniky.
 
Těšíme se na spolupráci i s Vámi.
 
Obchodní zastoupení společností:
 
SIMCO (USA, Nizozemí) - řešení problémů se statickou elektřinou, www.simco-ion.nl, www.simco-ion.com
VORTEC (USA) - unikátní využití stlačeného vzduchu, www.vortec.nl
AHLBRANDT (Německo) - korona a plasma pro úpravu adheze, www.ahlbrandt.de
PLASMATREAT (Německo) – atmosférická i nízkotlaká plasma pro aktivaci, čistění, povlakování, www.plasmatreat.de
FLUOR TECHNIK SYSTEM (Německo) - fluorace pro úpravu adheze a dalších vlastností,www.fluor-technik.de
IMM CLEANING SOLUTION (Německo) - rotační vzduchové čistící trysky, www.imm-web.de
 
Býšť 34
533 22 (okres Pardubice)
Czech Republic
 Tel./Fax: +420 466 989 560
Mobil: +420 603 471 086
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.