Řešení problémů se statickou elektřinou a využití statické elektřiny pro elektrostatické nabíjení

Unikátní využití stlačeného vzduchu – vírové trubice pro chlazení a ohřívání, vyfukování, vysávání, doprava materiálu

Openair® – Plasma technologie pro aktivaci a čištění povrchů

Korona a plasma – zařízení pro zvýšení adheze materiálů při potiskování, laminování a lepení

Rotační vzduchové trysky, čistící systémy

Vzduchové nože napájené dmychadlem, čistící systémy

Novinky

Performax IQ Easy EX firmy Simco-ION

Světově 1. antistatická ionizační tyč pro eliminaci statické elektřiny v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru s certifikací ATEX

Napsali o nás

K dispozici novinové články ve formě PDF