Měření statické elektřiny a kontrola ionizátorů

Přístroje pro měření statické elektřiny

Jedná se o bezkontaktní měření intenzity elektrostatického pole na různých plochách a materiálech. Pro jednoduchou kontrolu přítomnosti vysokého napětí na ionizačních hrotech slouží Tension. Pro měření vybíjecích časů a vyvážení ionizátorů je určen Charge Plate Monitor.
Pro nový systém ovládání statické elektřiny IQ Easy byla vyvinuta senzorová tyč pro průběžné měření náboje – viz IQ Easy platform.

Provedení:

Zkoušečka ionizátorů TensION

Přístroj pro měření vybíjecí schopnosti ionizátorů Charge Plate Monitor

Přístroj pro měření statické elektřiny a kontrolu ionizátorů Periodic Verification System