Nabídka produktů na eliminaci statické elektřiny

Antistatické tyče

Ionizační ventilátory

Conveyostat - eliminace statické elektřiny v pneumatické dopravě

Antistatická kapalina