Nabídka produktů na eliminaci statické elektřiny a čištění povrchů

Vzduchové nože s antistatickou tyčí (napájení stlačeným vzduchem nebo vysokotlakým ventilátorem)

Ionizační pistole

Ionizační trysky

Web Cleaning - bezkontaktní čištění fólií, papíru, kartonu, textilií, atd.

Web Cleaning - kontaktní čištění fólií, papíru, kartonu, textilií, atd.