Čistící systémy, Web Cleaning

Zařízení pro neutralizaci statické elektřiny a čištění materiálů (Web Cleaner)

Tyto systémy obsahují antistatické tyče, kartáče, odsávací jednotku i ofukování stlačeným vzduchem a jsou v prvé řadě určeny pro čištění a neutralizaci materiálů odvíjených z role nebo archů materiálu (plastové fólie, papír, karton, vlnitá lepenka, textilie, různé kombinace materiálů, atd.).

Typické aplikace:

 • Tisk
 • Výroba vlnité lepenky a kartonu
 • Laminování
 • Výroba materiálů pro farmacii a lékařské účely
 • Výroba CD disků

NEUTROVAC

  Systém Neutro-Vac eliminuje elektrostatický náboj na povrchu a zároveň čistí pohybující se fólie, archy, pásy nebo jiný materiál. Systém je účinný i při vysokých rychlostech pohybu materiálu a dokáže odstraňovat všechny částice od 25 mikronů.

  Vzhledem k velké univerzálnosti je možné použít zařízení Neutro-Vac pro téměř všechny aplikace. Hlavice se dají snadno připevnit ke stroji. Délka hlavic je v podstatě neomezená. Zařízení Neutro-Vac je možné použít v různých aplikacích např. na tiskových strojích, řezačkách, při výrobě kartonu a vlnité lepenky, na textilních strojích, atd. Zařízení se vyrábí i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru.

  CleanION DD

   Zařízení DD-Cleaner bylo speciálně zkonstruováno pro eliminaci statické elektřiny a čištění pásů papíru nebo fólií před potiskováním. Tento systém zabraňuje nahromadění prachu na ploše tiskových desek a následnému snížení kvality tisku. Vzhledem k velkému snížení množství nečistot se zvýší životnost tiskové desky a tím i produktivita výroby, zároveň dojde ke zvýšení kvality tisku.